afb. Gerard Monté, 1 september 2001

Graafseweg 196 (Boerke van Osch)

huidige functie: horeca
oorspronkelijke functie: horeca, boerderij, tramhalte

Achter de voorgevel

Boerke van Osch

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 juli 1995
Gemeentelijk monument

Waardestelling Graafseweg 196, "Boerke van Osch"

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Boerke van Osch
Brabants Dagblad donderdag 27 juli 1995 (foto)
 
2000

Ton van Lierop e.a.

Speciale editie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 'Boerke van Osch'
Eeuw Special, april 2000
 
Raadsbesluiten
2001

Aanwijzing gemeentemonument

Het college heeft besloten een pand aan de Graafseweg ("Boerke van Osch") aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft plannen om het pand te slopen voor nieuwbouw. Daardoor komen de cultuurhistorische waarden die het pand heeft in het geding. Met plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst krijgt het pand wettelijke bescherming.
B&W Besluitenlijst 28 augustus 2001
 
2003

Exploitatieovereenkomst locatie Graafseweg 196

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Langsteeg Vastgoed bv en Beheersmaatschappij Van Woezik bv voor de realisering van twee woningen op de locatie Graafseweg 196. De gemeente start de benodigde planologische procedures op. Er wordt rekening gehouden met de monumentenstatus van het voormalige café 'Boerke van Osch'.
B&W Besluitenlijst 14 januari 2003
 
2003

Zelfstandige projectprocedure voor bouw woning

Het college heeft besloten een zelfstandige projectprocedure (ZPP) te voeren voor de bouw van een woning op de locatie Graafseweg 196. Het voorste gedeelte van het bestaande pand zal worden gerestaureerd en verbouwd tot één woning. Deze verbouwing en het gebruik van dit gedeelte voor woondoeleinden is mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. De bouw van een tweede woning achter de te handhaven voorbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Deze wordt namelijk gebouwd buiten de bebouwingsstrook (op het erf). Om aan het bouwplan medewerking te kunnen verlenen moet een zelfstandige projectprocedure worden gevolgd.
B&W Besluitenlijst 14 januari 2003
 
2003

Subsidieaanvraag restauratie

Het college heeft besloten subsidie toe te kennen voor de restauratie van het voormalige café Boerke van Osch aan de Graafseweg in 's-Hertogenbosch. Dit gebeurt op basis van de Verordening Stadsvernieuwing 1999. Daarnaast heeft het college besloten om vrijstelling te verlenen op het standaard-subsidiepercentage van 25% en dit vast te stellen op 50%.
B&W Besluitenlijst 25 maart 2003
 
Adresboeken
Graafseweg 196
Graafseweg 196 (1921)
1928P. Zandvoort
1943A. van Osch (caféhouder en landbouwer)