afb.

Graafseweg 192

architect: Wijnen Architectuur

Deze twee woningen zijn in samenhang met de herbestemming van de Heilig Hartenkerk ontwikkeld. De woning zijn ontworpen op basis van de maatvoeringssystematiek van De Bossche school, het plastisch getal. In de keuzen van dakhelling, detaillering en materiaalgebruik is nadrukkelijk aansluiting bij de omgeving gezocht, terwijl de geringe toevegingen aan de kerk weer een samenhang vertonen met deze twee woningen.
wijnenarchitectuur.nl
Adresboeken
Graafseweg 192
Graafseweg 192 (1921)
1943W. van Woensel (papierhandel, handel in verfwaren)