Pand

Gewande 6

Raadsbesluiten
2009

Bouwplan Gewande 6

Het college neemt het welstandsadvies over het bouwplan aan de Gewande 6 over. Het bouwplan wijkt af van de gebiedscriteria. De welstandscommissie is van mening dat het plan voorziet in een nieuwe architectuur. De commissie oordeelt dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het college informeert de raad hierover.
B&W besluitenlijst van 8 september 2009