Boerderij

Gewande 13

BAAC (01.062)

's-Hertogenbosch, Gewande 13

opdracht: bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie
datering: 2003

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2003

M.L.J. Bimmel, S.R. Masselink en ir. R.J.W.M. Gruben

's-Hertogenbosch, Gewande 13
BAAC | rapport 01.062 | maart 2003