afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Sint Geertruikerkhof 4

Spuithuisje

Rijksmonument

Sint Geertruikerkhof 4

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

26 mei 2001
     
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp - anvullende - monumentenlijst

Brandspuithuisje met grote poort met ontlastingsboog XIXA. Grenenhouten schaarspanten.
Fraai bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde (molens, boerderijen, etc.).
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Sint Geertruikerkhof 4
Sint-Geertruikerkhof C 402a (????)
1881A. Muller (ambtenaar staatsspoorwegen)
1908wed. van Ham-Martens - wed. Kemps - G. Roovers (arbeider)
Sint-Geertruikerkhof 4 (1909)
1910G. Roovers (arbeider) - H. Schrover (sigarenmaker)
1923echtg. Adrianus J. Coppens (werkster)
1928H. van Boven - echtg. A.J. Coppens
1943Fr.J. Burg (koopman in textiel) - H.A. Flux (bankwerker)