afb. Onbekend

Gasthuisstraat 6

Bouwhistorisch onderzoek

Gasthuisstraat 6

Gemeente 's-Hertogenbosch
Artikelen
2008

I. Dekker

Bouwsporen achter gevel Gasthuisstraat 6
Bossche Bladen 2 (2008) 72-74
Adresboeken
Gasthuisstraat 6
Gasthuisstraat C 35 (????)
1865P.N. Spijkers (schoenmaker)
1875P.N. Spijkers (mr. schoenmaker)
Gasthuisstraat C 34 (????)
1881P.N. Spijkers Sr (mr. schoenmaker)
1908F. Claassen (kleermaker) - A. Krijbolder - M. Pennings
Gasthuisstraat 6 (1909)
1910F. Claassen (kleermaker)
1919J. van Drunen (chef Ned. melkinrichting) - J. van Ham (wagenknecht)
1923Hendrika M.P. van Drunen (winkeljuffrouw) - Johannes van Drunen (melkbezorger) - Hubertus J. van Erp (electricien) - Johannes B. van Gaal (zonder)
1928J. van Dunen - H.J. van Erp - J.B. van Gaal
1943P.G.A. van Drunen (depôt wasscherij)