afb. De Boer

Gasthuisstraat 14

functie: woonhuis

Rijksmonument

Gasthuisstraat 14

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Gasthuisstraat 14
Gasthuisstraat C 38? (????)
1865W.A.J. Wulfingh (controleur bij het collegie van regenten over de godshuizen en den algemeenen armen)
1875A.J. van Oort (controleur bij het algemeen armbestuur)
Gasthuisstraat C 38 (1880)
1908J. van Bergen (secr. godshuizen) - Kantoor godshuizen
Gasthuisstraat 14 (1909)
1910J. van Bergen (secretaris godshuizen) - Kantoor godshuizen
1919J. van Bergen (secretaris bij de godshuizen) - Kantoren godshuizen
1928Secr. en Ontv. Godshuizen - B.J.M. Lautenslager
1943J.P.M. van Bavel (ambt. Godshuizen)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 17

n: vermelding in een voetnoot