afb. L.M. Tangel

Gasthuisstraat 10-12

Adresboeken
Gasthuisstraat 10
Gasthuisstraat C 36 (????)
Gasthuisstraat C 36 (1880)
1881J. Steenbergen (aanspreker en lijkbezorger)
1908J.G.A. van Amelvoort (meubelmaker)
Gasthuisstraat 10 (1909)
1910wed. L. van den Merkenhof - M. Pennings
1919J.F. de Rijk (tafelbediende, wissellooper)
1928F.J. de Rijk
1943H.C. van den Dungen (vertegenwoordiger)
Gasthuisstraat 12
Gasthuisstraat C 37? (????)
1865A.I. van der Hagen (goudsmid, agent der maatschappij wij leven om te zorgen voor kraamvrouw) - J. Nederveen (goudsmid) - I. Soomers (goudsmid) - wed. J.P. van der Velden (gemeentevroedvrouw)
Gasthuisstraat C 37 (1880)
1881J.A. van Maaren (mr. schoenmaker)
1908C. van Meteren (kantoorbediende)
Gasthuisstraat 12 (1909)
1910C. van Meteren (klerk)
1919H. Bakx (kantoorbediende)
1928A. van Minderhout
1943G. van Vonderen (arbeider)