afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 juni 2008

Fonteinstraat 7-5

functie:

Het pand bestaat uit een voorhuis met een los achterhuis. Het voorhuis omvat een gedeeltelijk boven de grond uitstekende kelder (die mogelijk in de huidige toestand niet meer toegankelijk is), begane grond, twee verdiepingen en een zolderverdieping met borstwering onder een haaks op de voorgevel geplaatst zadeldak met dakschild aan de voor- en achterzijde. Dit dak strekt zich ook uit over het rechter buurpand en is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het losse achterhuis heeft één bouwlaag en een plat dak.
Bouwhistorie

Fonteinstraat 5-7

367
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 367
Afbeeldingen

januari 1977

26 mei 2004
   
Adresboeken
Fonteinstraat 7
Fonteinstraat A 290 (????)
1865C. Haldieman (winkelier in fruiten) - J. Keiser (2e luitenant bij het 5e reg. inf.)
1875freule A. Dittlinger (partikuliere)
Fonteinstraat A 292 (1880)
1908wed. J.H. van Munster (kaashandel)
Fonteinstraat 7 (1909)
1910J.H. van Munster (kaashandel)
1919Firma F.H. van Munster (kaashandel)
1928F.H. van Munster
1943Vischhandel Schilder en Tol - H. Schilder (vischhandelaar)
Fonteinstraat 5
Fonteinstraat A 292a (????)
1908E.H.A. van den Braak (klerk)
Fonteinstraat 5 (1909)
1910E.W.E. van Olden (1e luitenant Veld-Artillerie) - L.C. Puls (handelsreiziger)
1919J.A. Hazeloop (bureelambt. Post. en Tel.)
1923Antonetta M.Ph. van den Bouwhuijsen (rijkstelefoniste)
1928mej. E.M. Defais - mej. L. Raaijmakers
1943L. Raaijmakers