Fonteinstraat 17

Den Drijhoeck

Mosmans

Fonteinstraat (Noord)

70
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 70
Vermelding
1672

Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810

... uytte huysinge genaempt den Driehoeck staende op den hoeck van de Ridderstraet ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Fonteinstraat 17
M 1382

Fonteinstraat A 294 (????)
1865wed. Staal (water- en vuurverkoopster)
Fonteinstraat A 296 (1880)
1881J.C. Staal (water en vuurverkooper)
1908P. van Lent (behanger)
Fonteinstraat 17 (1909)
1910P. van Lent (behanger en stoffeerder)