afb. A.F.A.M. Wetzer, 25 april 2009

Busremise Arriva

architect: Tarra architectuur & stedenbouw
bouwjaar: 2008-2009
locatie: Oude Engelenseweg

Tarra architectuur & stedenbouw

Busremise

tarra.nl
Artikelen
2009

Robčrt van Lith

Busverbinding Brabanthallen nodig
Brabants Dagblad vrijdag 15 mei 2009
 
Raadsbesluiten
2005

Aan- en verkoop

Het college besluit overeenkomsten aan te gaan met Rolgoed BV voor het kopen van de locatie Branderijstraat 9 (busremise BBA) en het verkopen van een perceel grond aan de Boksheuvelstraat/Oude Engelenseweg. De locatie Branderijstraat 9 is nodig voor de verdere ontwikkeling van het Paleiskwartier. Aan de Boksheuvelstraat/Oude Engelenseweg komt de nieuwe busremise.
B&W Besluitenlijst 5 juli 2005