afb.

Emmaplein 2a-z : Drukkerij C.N. Teulings

architect: J. Stuyt
bouwjaar:

Achter de voorgevel

Krantenkantoor

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 augustus 1995
Archief
Artikelen
?

Redactie

Naaml. venn. C.N. Teulings' drukkerijen. Eenige afbeeldingen van het bedrijf te 'sHertogenbosch
s.n. (s.l. 191?)
 
1976

Redactie

Protesten tegen sloop monumentaal pand. Kantoren op plaats Brabants Dagblad?
Brabants Dagblad zaterdag 13 november 1976 (foto, maquette)
 
1977

Redactie

Hoofdgebouw wordt niet gesloopt. Wilma koopt complex Brabants Dagblad
Brabants Dagblad zaterdag 30 juli 1977 (foto)
 
1993

Wim Hagemans

Uitgeverij Teulings, voor de katholieke zaak
Brabants Dagblad zaterdag 30 januari 1993 | Weekuit 35
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Krantenkantoor
Brabants Dagblad donderdag 10 augustus 1995 (foto)
 
2004

Ronald Glaudemans en Gabri van Tussenbroek

De Moerasdraak gerestaureerd : Bossche vestingwerken: onderzoek, behoud en restauratie
Brabants Heem 2 (2004) 57-67
 
2007

H. van Werkhoven

C.N. Teulings, Bossche drukkerij en uitgeverij
Hertogpost 11 (2007) 9-14
 
Boeken
1994

Wil Janssen e.a.

Door de jaren heen 1844-1994
Janssen Offset | Heesch 1994
 
Adresboeken
Emmaplein 2
Emmaplein O 158f (????)
1908J. Goris (chef v. dienst tramwegmaatschappij Meijerij)
Emmaplein 2 (1909)
1910F.M. v.d. Sommen (stationschef tram)
1928L.C. Malmberg - Redactie dagblad het Huisgezin - C.N. Teulings (Kon. Drukkerijen)
1943L.C.G. Malmberg N.V. (uitgever) - N.V. Alg. Uitgeversmij. van Bladen en Tijdschriften (uitgever) - Noord-Brab. Courant N.V. - Teulings' Uitgeversmij. N.V. (uitgever) - C.N. Teulings (Koninkl. Drukkerijen)
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 367; III. 317, 320

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 66

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 52, 88, 192, 210, 221

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 41

Huber van Werkhoven, 'C.N. Teulings, Bossche drukkerij en uitgeverij' in: Hertogpost 2015 (2015) 91-96

n: vermelding in een voetnoot