Poort van Diepen 2

Rijksmonument

Poort van Diepen 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Poort van Diepen 2
Poort van Diepen H 226b (????)
Poort van Diepen 2 (1909)
1923Martinus van Asten (onderladingmeester Ned. Spoorw.) - wed. Adrianus Dikmans (zonder) - Christianus van Eijk (voerman gem. reiniging) - Karel P. Ernst (broodbakkersknecht)
1928M. van Asten - wed. A. Dikmans - K.P. Ernst - F.H.J. van Lamoen - Th.W. van Meer - wed. W. van Meer - H.W. Smeins - J.A. van Uden - wed. J.J. van Uden
1943A.G. Ernst (koopman) - K.P. Ernst (venter in visch) - wed. C. Jansen-van Vugt - J.B. Kroon - J.M. Kroon (stucadoor) - F.H.J. van Lamoen (arbeider) - G. van Meel - J.B. Pigmans