afb. 31 oktober 2005

Coornhertstraat 3

Van der Vaart

Coornhertstraat 3

87
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 87-88
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 87-88

n: vermelding in een voetnoot