afb.

Brede Haven 8

Bokhoven : De Geneverboom

Oorspronkelijke functie: Winkel-woonhuis. Bouwperiode: ca. 1875.
Mosmans

Breede Haven

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Adresboeken
Brede Haven 8
Breede Haven B 157 (????)
1865J.A. Kaub (koopm. in steenkolen en assuradeur) - P.E. Schluter (gepens. kapitein)
1875J.A. Kaub (koopman in steenkolen en assuradeur)
Breede Haven B 164 (1880)
1881J.A. Kaub (assurandeur)
1908J. ten Cate (inspecteur der posterijen en telegrafie)
Breede Haven 8 (1909)
1910L.Th.J.M. Verkuijlen (schilder)
1919L.Th.J.M. Verkuijlen (schilder)
1928L.Th.J.M. Verkuijlen
1943wed. I.M. Verkuijlen-v.d. Veerdonk
1957Jean-Paul en Eugine Vollebergh (Vollebergh kappers)
Brede Haven 8a
Breede Haven 8a (1909)
1919M. van Bergen (modes hoeden) - wed. A. van Bergen
1928wed. A.H. Sprengers
1943H.B.J. Schute (boekhouder)
Brede Haven B 164a
Breede Haven B 164a (????)
1865B. Verschure (beurtschipper) - J. Verschure (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875A.M. Bogaerts (hoofdonderwijzer)
Brede Haven B 164b
Breede Haven B 164b (????)
1865M. Tovar (debitant der staatsloterij) - N. Verschuur (karlader)
1869G.J. Mettrop (hoofd-agent der verzekering-maatschappij 'Vesta')