afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 augustus 2005

Brede Haven 71 : De gekroonde Hoop

functie: woonhuis

Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Rijksmonument

Brede Haven 71

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Brede Haven 71
Breede Haven B 231 (????)
1865wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
1875J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
Breede Haven B 238 (1880)
1881J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (partikuliere)
1908J.L.M. van den Heuvel (reiziger) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbewer.) - F. Schuurmans (schoenmaker)
Breede Haven 112 (1909)
1910H. Franken - N. Grifkens (sigarenmaker) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbew.)
1919B. Verelst
1928F.J.G. Claasen - H.J.A. Franken - H. Pieters
1943H.J.A. Franken (boekhouder) - A. Smetsers (arbeider)
19??vormt met 71a één pand
Brede Haven 71 (1977)
Brede Haven 71a
Brede Haven 112a (19??)
Brede Haven 71a (1977)
Brede Haven 71b
Brede Haven 71b (????)
Vervallen (19??)