Brede Haven 7

Den Hollandtsen Tuyn

Neuf. Dit pand wordt in 1566 beschreven als "Den Hollandtsen Tuyn" en ook wel als "Stadt Houttuyn". Hier woonde in die tijde Henrie de Raedt, deken van de korenkopers en handelaar in gedroogde vis. Het pand heeft een gewelfde kelder. Het pand is ook in gebruik geweest als hotel of logement. De naam "Neuf" duidt op het feit dat het hotel negen kamers had.
Stadsgidsenwerk
Mosmans

Breede Haven

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Artikelen
2008

Redactie

Nieuw restaurant
Stadsblad woensdag 17 september 2008 (foto)
 
Adresboeken
Brede Haven 7
M 652

Breede Haven B 156 (????)
1865J.E. Muller (kapit. kwartiermeester)
1875A.P.E. Kaub (wijnhandelaar)
Breede Haven B 163 (1880)
1881W.F. Noest (hoofdopzichter staatsspoorw.)
1908L.Th.J.M. Verkuilen (schilder)
Breede Haven 7 (1909)
1919F.J. Backerus (ambtenaar S.S) - W. van Bennekom (huisschilder) - wed. L.H. v. Bennekom
1928P. van de Ven
1943E. Gräbedünkel (koopman) - F. Schrover (kastelein)
1991A. van Heck (café Neuf)
2005? (Tapasrestaurant Ramblas)
2008Ad Hanse (Restaurant De Gasterije)