afb. 1972

Brede Haven 61-64

't Middelburgsche Schip

Mosmans

Breede Haven

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Drie huizen (102-103-104) achter een brede voorgevel van schoon metselwerk met T-schuiframen met geprofileerde stucwerklijsten met kuiven. Attiek ramen met stucwerklijsten, kroonlijst met consoles XIXB. Enkelvoudige balklagen.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 61
M 714

Breede Haven B 223 (????)
1865J.H. Verhulst (expediteur en ondernemer eener schroefstoombootdienst)
1875J.H. Verhulst (expediteur en ondernemer eener schroefstoombootdienst)
Breede Haven B 231 (1880)
1881J.A. Verhulst (expediteur en ondernemer van schroefstoombooten)
1908wed. J.H. van Verhulst (particuliere) - Jac. van Wijnen-Timmers
Breede Haven 102 (1909)
1910J.F.D. Haenen (distillateur)
1919H. Leenders (agent v.d. Zwolsche Ongev. Verz.) - H.Th. Swarte (reiziger)
1923wed. Johannes W. Bockmeulen (zonder)
1928wed. J.W. Bockmeulen - mej. G.M.C. de Leeuw
1943A.J. v.d. Sande (monteur) - wed. C.M. v.d. Sande-Heesakkers
19??gerestaureerd
Brede Haven 61 (1977)
Brede Haven 62
Breede Haven B ongen. (1908)
Breede Haven 103 (1909)
1910Kantoor societeit van Navigatie
1919Kantoor stoomboten ondern. Soc. van Navigatie (dir. B.H. Verhulst)
1943N.V. Mij. Schroefboot 's-Hertogenbosch (scheepvaart) - N.V. Societeit van Navigatie op de Z.W. Vaart (scheepvaart) - N.V. Stoombootonderneming 'Concordia' - Jacq. Verhulst (stoombootdienst)
19??kantoor Haagsche Stoombootdienst
19??gerestaureerd
Brede Haven 62 (1977)
Brede Haven 63
Breede Haven B 222 (????)
1865H. Brandenburg (schipper en winkelier) - F. van der Velden (schippersknecht op eene schroefstoomboot)
1875B.H. Verhulst (expediteur)
Breede Haven B 231a (1880)
1908F.C Gantzert - J.F.D. Haenen (distillateur)
Breede Haven 104 (1909)
1910wed. J.H. Verhulst (particuliere)
1919P. v.d. Meulen Halewijn
1928SociŽteit van Navigatie - A.P.J.M. Verhagen - fa. B.H. Verhulst
19??werkplaats
19??gerestaureerd
Brede Haven 63 (1977)