afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 mei 2008

Brede Haven 59 : Het Middelburgsche Schip

huisnaam: Het Middelburgsche Schip
bouwtijd: oudste delen uit de zestiende eeuw
bijzonderheid: Parijs' liftje
beschermd: gemeentelijk monument

Het geheel bestaat uit twee achter elkaar geplaatste dwarshuizen met een kelder, begane grond, verdieping en zolderverdieping onder twee parallel aan de voorgevel gesitueerde zadeldaken. Deze daken zijn gedekt met overwegend gesmoorde Hollandse pannen. In het voorste dakvlak van het dak op het voorhuis zit een dakkapel en in het achterste dakvlak (zijde Oliemolensingel) van de kap op het achterhuis zitten twee dakkapellen. Tegen de achtergevel staat een jongere éénlaags aanbouw onder een plat dak.
Gemeente 's-Hertogenbosch (SOM0536)
Bossche monumenten

Het Middelburgsche Schip in beeld

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 16 november 2016 | 5
Bouwhistorie

Brede Haven 59

2
Gemeente 's-Hertogenbosch (SOM0536)
Gemeentelijk monument

Brede Haven 59

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Hagemans

Het Middelburgsche Schip

door Wim Hagemans

131
133
Bossche Pracht 6 (2003) 130-133
Vondsten

Behangfragment

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Artikelen
2003

Wim Hagemans

Het Middelburgsche Schip
Bossche Pracht 6 (2003) 131-133
 
Adresboeken
Brede Haven 59
Breede Haven B 220 (????)
1865J. van Ouwerkerk (beurtschipper en ondernemer eener stoombootdienst)
1875B. Gordinou de Gouberville (2e luitenant tweede bataillon) - J. ter Horst (buitengewoon opzichter) - N. van Maas (gep. maj. van het O.I. leger)
Breede Haven B 229 (1880)
1881W.K. Snijder (boekdrukker)
1908L.H. van Bennekom en Zonen (huisschilders en fijnwitters) - M. Manders - wed. M. van Overbeek - H. Voets
Breede Haven 99 (1909)
1910A.W. v.d. Linde (boekhouder)
1919wed. J.M. de Betonville Coppens - G. Kraak (ladingmeester S.S.)
1923Gerhard Evert Aalderink (ass. apotheker) - Frederik J. Backerus (commies Ned. Sp.) - wed. Leonard H. van Bennekom (zonder) - Willem D.L. van Bennekom (assuradeur) - Johan L. van den Boom (walbaas)
1928F.J. Backerus - W.D.L. van Bennekom - wed. L.H. van Bennekom - A. Groeneveld - C.G. Wiskie
1943J.A. Eekels (timmerman) - M.W. Houben (sigarenmaker)
Brede Haven 59 (1977)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 12-13

n: vermelding in een voetnoot