Brede Haven 57

Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met (96-97) gepleisterde lijstgevel, met kap, nok evenwijdig aan straat.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 96
Breede Haven B 218a (????)
Breede Haven B 227a (1880)
1881wed. G. van den Boom (partikuliere)
1908H.C. Heesbeen (gep. adj. onderofficier) - wed. Kranenburg
Breede Haven 96 (1909)
1910H.C. Heesbeen (gep. adj. onderoff.)
1919H.C. Heesbeen (gep. adj.-onderoff.)
1928H.C. Heesbeen
1943L.F. Baartmans (timmerman) - W.H. Houdijk (bootwerker) - G.F.H.M. Klinkhamer (huisschilder)
Brede Haven 57
Breede Haven B 218 (????)
1865G. van den Boom (kinderen van, ondernemers eener schroefstoomboot) - W. van den Boom (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875wed. H.M. Maas (partikuliere) - B.A. Teulings (rijtuigfabriekant)
Breede Haven B 227 (1880)
1881W.C. van den Boom (kapt. eener stoomboot)
1908A. van Lieshout (boekhouder)
Breede Haven 97 (1909)
1910A. van Lieshout (kantoorbediende)
1919A.J.J. Braun (ambtenaar S.S.)
1923August J.J. Braun (zonder) - Marius W.Th. Braun (Assuradeur)
1928L.P. Bartels
1943A. Voormanns (gasfitter) - de P. Wijs (los arbeider)
Brede Haven 57 (1977)