afb. G.J. Dukker

Brede Haven 56

Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis (94-95) met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIX, die een geheel vormt met het buurpand nr. 92-93. Onder het achterhuis een klein keldertje met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 56
Breede Haven B 217 (????)
1865wed. D. Kouwe (winkelierster in koloniale waren en schoenen)
Breede Haven B 226 (1880)
1881C. van der Kouwen (mr. schoenmaker)
1908C. van der Kouwe (winkelier)
Breede Haven 94 (1909)
1910M. Janssen-Marsť (bureauchef)
1919K.M. van der Schans (onderwijzer)
1928P.L.H. Verdonk
1943P.L.H. Verdonk
1966ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 56 (1977)
Brede Haven 95
Breede Haven B 217a (????)
1865C.J.H. Baggerman (adjunct commies ter provinc. griffie van Noordbrabant)
1875P. Bovens (klerk bij het algem. armbest.)
Breede Haven B 226a (1880)
1908M. Janssen-Marsť (chef de bureau)
Breede Haven 95 (1909)
1910C. van der Kouwe (winkelier)
1919C. van der Kouwe (winkelier)
1928B. Hanegraaf
1943wed. J.M. van Deinsen-van Lieshout
19??onbewoonbaar verklaard
Literatuur en bronnenpublicaties

Een beeld van Piet Verdonk (2001) 98

n: vermelding in een voetnoot