afb. G.J. Dukker

Brede Haven 55

Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis (92-93) met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIX, die een geheel vormt met nr. 94-95. Onder het achterhuis een klein keldertje met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 55
Breede Haven B 216a (????)
Breede Haven B 225a (1880)
Breede Haven 92 (1909)
1910J. van Herwaarden Sr.
1919Th. Koesen (gevangenbewaarder)
1928wed. E.H. Wijnhoven
1943J. van der Veer (sigarenmaker)
1967ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 55 (1977)
Brede Haven 93
Breede Haven G ? (????)
1832Gerrit Verspeek (schipper)
Breede Haven B 216 (????)
1865A.A. Hello (klerk) - J. van Herwaarden (kapitein op eene schroefstoomboot)
1875J. van Herwaarden (kapitein eener schroefboot)
Breede Haven B 225 (1880)
1881J. van Herwaarden (kapitein eener schroefboot)
1908J. van Herwaarden Sr. - M.S. Seijffers (assistent-keurmeester, Israelietsche beestensnijder)
Breede Haven 93 (1909)
1910M.S. Seijffers (assist.-keurm, Isr. beestensnijder)
1919H. v. Wijnhoven (hofmeester)
1928wed. H.J.G. Schouten
1943T. Schippers (timmerman)
1964ontruimd