Brede Haven 54

Den Tambour

Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis (90-91) met trapgevel (XVIII) met segment- en tudorvormige ontlastingsbogen. Zijgevel met stenen consolus onder de daklijst. Achteruitgevel. Enkelvoudige grenen balklaag met ojiefconsoles. Eikenhouten spiltrap. Kap met grenen en eiken dekbalkjukken en nokgordingen.
Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 90
M 709

Breede Haven B 215 (????)
1865P. Boumans (mr. metselaar) - I. Meinsma (schippersknecht op eene schroefstoomboot)
1875H. van den Berg (kapitein eener stoomboot)
Breede Haven B 224 (1880)
1881C. Ysenga (winkelier in komeneischwaren)
1908J. van Nuland (winkelier)
Breede Haven 90 (1909)
1910J. van Nuland (winkelier)
1919J. v. Nuland (adj.-Insp. Ond. Lev. 's-Hage)
1928J. van Nuland
1943M. Pardoel (wink. kruideniersw.) - W.A. Reep (schippersknecht)
Onbewoonbaar verklaard (19??)
Brede Haven 90a
Breede Haven 90a (????)
Vervallen (19??)
Brede Haven 54
Breede Haven B 215 (????)
Breede Haven B 224a (1880)
1908wed. Noordwijk
Breede Haven 91 (1909)
1910wed. Noordwijk - M. Zijp (dekknecht)
1919G. v.d. Brand (sigarenmaker) - G.A. Merkx (arbeider) - wed. A. Pennings
1923Gerardus W. van den Brandt (sigarenmaker)
1928H. van Esch - A. Siemons - wed. A. Zeeuwe
1943W. Lensen (schipper) - D.M.J. Schellekens (kantoorbed.)
1968ontruimd
19??gerestaureerd onbewoonbaar verklaard
Brede Haven 54 (1977)
Brede Haven 91a
Breede Haven 91a (????)
Vervallen (19??)