afb. 12 april 1966

Brede Haven 19-20

De Sim : De Soetebeet of Koeketer : 't Meerenblad

Atlas Industrieel Erfgoed

Houthandel Laffertée

Bronnen
Toine Janssen, Sint Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de binnenstad van ´s-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2006)
Ton Vogel, Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2010) 38-44
Ronald Stenvert, Chris Kolman e.a., Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders uitgevers, Zeist / Zwolle 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Collectie Schlesinger, nummer 1764, datering 1880
Wies van Leeuwen, 'Van tuingebouwen tot spitsbogen, ´s-Hertogenbosch en de neogotiek I' in: Bossche Bladen 2 (2003)
G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 394
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I () 412, 413
Handelsregister : Dossiernummer: 16016615
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 68
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 182, 189
Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246
Bossche Encyclopedie
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB met op de verdieping zes 6-ruits schuiframen. Drie afzondelijke panden die onder een dak zijn samengevoegd in de XIX.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 19
Breede Haven B 164a (????)
Breede Haven B 173a (1880)
1881B. Verschure (kapitein eener schroefboot)
Breede Haven 19 (1909)
1910W.H. Metselaar (zadelmaker)
1919A. Goossen (rijksklerk)
1928G.J. v.d. Heuvel - wed. F. v.d. Heuvel
1943G.M.J. Lammerschop (boekh. luchtbescherming)
1979verbouwing nummer 19
Brede Haven 20
Breede Haven B 164a (????)
Breede Haven B 173 (1880)
1908G. van den Gzn. Boom (kapt. stoomboot) - F. van Grinsven (brievenbesteller) - Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwmaterialen)
Breede Haven 20 (1909)
1910Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwmaterialen)
1919Firma J.H. Lafferteé (handel in bouwm. en houth.)
1928fa. J.H. Lafferteé
1943J.H. Lafferteé (houthandel)
19??pakhuis
1979verbouwing nummer 20