Brede Haven 14

Het Rotterdams Marktschip

Een smal woonhuis dat oorspronkelijk de voor 's-Hertogenbosch kenmerkende indeling had van voor- en vast achterhuis. Zowel voor- als achterhuis waren onderkelderd. In 1975 werd het pand ingrijpend gerehabiliteerd, waarbij het voorhuis voor een deel behouden is gebleven. Op de begane grond zijn de herstelde houten balklagen bezienswaardig.
Open Monumentendag 2000
Mosmans

Breede Haven

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige lijstgevel, gedeeltelijk uit XIXB. Van elders aangevoerde sleutelstukken onder, gedeeltelijk hergebruikte niet meer dragende moer- en kinderbinten. Kelder met tongewelf achter het huis. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 14
Breede Haven B 161 (????)
1865P.J. Otjens (winkelierster in koloniale waren, verhuurster van handwagens)
1875P.J. Otjens (winkelierster in kolonialewaren en verhuurster van handwagens)
Breede Haven B 169 (1880)
1881H. de Boer (boekhouder) - wed. J. van Waardhuizen (partikuliere)
1908J.J. Korthals-Coppens (boekh. koloniale waren)
Breede Haven 14 (1909)
1910J.J. Korthals-Coppens (kol. waren en grutterswaren)
1919J.J. Korthals (boekhouder)
1928J.J. Korthals
1943J.L. Disco (magazijnbed.) - H.J. Kroon (koopman)