afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Brede Haven 1-2

De swarte Ruyter

Mosmans

Breede Haven

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Rijksmonument

Brede Haven 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1995

A. van Drunen

Vier huizen aan de Vismarkt
's-Hertogenbosch 3 (1995) 94-98
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige lijstgevel van schoon metselwerk (1839) met pui en schuiframen op beide verdiepingen uit dezelfde tijd. Zijgevel gedeeltelijk gepleisterd. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Brede Haven 1
Breede Haven B 152 (????)
1865C. Bergé (commissionnair in koloniale waren) - J. Huijbers (winkelier in dranken, verhuurder van handwagens) - W.A. van Loon (reisbediende)
1875J. Huijbers (winkelier en slijter in gedisteleerd)
Breede Haven B 159 (1880)
1881firma J. Huijbers (winkel. en slijter in gedistilleerd)
1908Filiaal Stoomdistilleerderij 'De Uil' (wijnhandel en gedistilleerd) - Th. Paulussen
Breede Haven 1 (1909)
1910Filiaal Stoomdistilleerderij 'De Uil' (wijnhandel en gedistilleerd) - Th. Paulussen
1919Filiaal Stoomdistill. 'De Uil' (wijnh. en gedistill.) - J.G. Ritzen (filiaalhouder)
1928Firma H. van Banning - J.G. Ritzen
1943A.J.J.A. Schoonens (bloemist) - fa. H.C. Wijers C.V. (distilleerderij, wijnhandel)
1973aan bestemming als woonruimte onttrokken (afd BSO 20feb73)
Brede Haven 2
Breede Haven B 152 (????)
Breede Haven B 159a (1880)
1908C.P.M. Brouwers (koopman)
Breede Haven 2 (1909)
1910J. Dijkshoorn (commissiehandel)
1919J.H. Groels (goudsmid)
1923mr. Josephus J.A.H.M. Besouw (advocaat en procureur)
1928mej. C.A.M. van Kempen - wed. C.Th. van Kempen - E.M. Smits
1943J.C. de Leijer (vertegenwoordiger meubelen) - L.J.H. de Leijer