Brede Haven 50

De Arke NoŽ

Mosmans

Breede Haven

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Adresboeken
Brede Haven 50
M 683

Breede Haven B 188 (????)
1865W. Verbeet Jr. (decoratieschilder) - W. Verbeet Sr. (teekenmeester en mr. huisschilder) - A. Verbeet (vlaggenmaakster)
1875W. Verbeet Sr. (teekenmeester en huisschilder)
Breede Haven B 198 (1880)
1881W. Verbeet Sr. (teekenaar en schilder)
1908Dames G. en A.C. Verbeet - V. Verbeet (oudleeraar Midd. Onderw.)
Breede Haven 50 (1909)
1910Dames G. en A.C. Verbeet
1919A.C. Verbeet
1928mej. M.H.W. Knapen - A.W.M. van Lierop
1943A.P.M. Koppens (arbeider) - J. Luites (machinist binnenbuurtvaart)
Vervallen (19??)