Brede Haven 48

De Zwaen

Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Adresboeken
Brede Haven 48
M 682

Breede Haven B 186 (????)
1865P.C. Maas (klerk) - wed. H.M. Maas (winkelierster in kolon. waren)
1875R.C. Maas (winkelier in kolonialew. en handelsr.)
Breede Haven B 196 (1880)
1881R.C. Maas (winkelier in kolonialew. en boekh.) - wed. H.M. Maas (partikuliere)
1894A. Maas
1908J. Vos (koopman)
Breede Haven 48 (1909)
1910wed. H. Bettonville (naaister) - W. van den Tillard (steenhouwer)
1919W. van den Thillard (steenhouwer) - L. Wellens (bakker)