Brede Haven 46

De Oliemolen : De Prins van Oranje : Het Huis van Wou

Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Adresboeken
Brede Haven 46
M 681

Breede Haven B 185 (????)
1865H. Bastiaanse (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - B.E. Copplee (gepens. visiteur van 's rijks belastingen) - G.F. Goette (kantoorbediende) - J. Montagne (commissionnair) - D. van Nuijs (mr. timmerman en metselaar) - T.T. Pompe (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - J.C. Tummers (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875H. Iburg (verificateur 's rijks belastingen) - Gz. G.A. Neefs (mr. steenhouwer en koopman) - H. Neefs (sigarenfabriekant) - wed. J. van Son (winkel. in gedist. en sigaren)
Breede Haven B 195 (1880)
1881wed. J. van Son (winkel in gedist. en sigaren)
1908W.N.M. van Hooft (atelier rep. zilv. kerksieraden)
Breede Haven 46 (1909)
1910A. Verschure (stoombootondernemer) - Kantoor fa. J & B. Verschure
1919Defais en Verschure's Scheepsagentuur Exp. onderneming - Kantoor firma J. en B. Verschure
1928A.J.G. Barella - A.L.C.J. Boelens - A.M.M. Jacobus meergen. van der Zande
1943M. van Esch (arbeider) - A. van Geel (schilder) - A.J.M. Zeeuwe (sigarenmaker)
Afgebroken (bov) (1953)
Afgebroken (ben) (1954)