afb. voor 1940

Brede Haven 42

De vergulde Truyffel

Tijdens de bevrijding in 1944 verwoest. Het straatje links van het huis heette 'Achter de Vergulde Tuyffel'. Een truyffel was een metselaarswerktuig.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2 (1975) No. 35
Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Adresboeken
Brede Haven 42
M 678

Breede Haven B 193a (1908)
Breede Haven 42 (1909)
1910P. Braat (bootwerker) - F. v.d. Velde (schoenmaker)
1919L. van den Boogaard (bakker) - P. Bouwlij (sigarenmaker)
1928J. Broekmeulen
1943E.E. Swarts (ijzergieter)
Vervallen (19??)