Brede Haven 39

Het Voske : De roode Leeuw

Mosmans

Breede Haven

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Adresboeken
Brede Haven 39
M 677

Breede Haven B 180 (????)
1865A. van Hoften Sr. (ondernemer van stoombootdiensten) - J. van Hoften (machinist)
1875L.C. Grotendorst (2e luitenant tweede bataillon) - wed. A. van Hoften (partikulier) - M.M. van Pesch (2e luitenant tweede bataillon)
Breede Haven B 190 (1880)
1881L.J. Rijnink (opzichter)
1908P. de Laat (winkelbediende) - C. Legveld (schilder) - H. Passon (leemvormer) - J.V. de Sluiszen (schipper)
Breede Haven 39 (1909)
1910H. Blatters (sigarenmaker) - W. de Bresser (sigarenmaker) - H. Roovers (voerman) - J. van der Sluizen (schipper)
1919L.P. Bartels (brugwachter) - W. de Bresser (sigarensorteerder) - B. van Geffen (schipper) - wed. P.N.C.L.F.J. Thirion
1928A.J. v.d. Broek - K.S. Dekkers - wed. H. van Hoek - H.J. Zeeuwe
1943F.E. de Lang (schoorsteenveger-metselaar) - W. van der Linden (los arbeider) - C. Pijnenburg (grondwerker) - J.H. van Rijbroek (los arbeider)
Vervallen (19??)