Brede Haven 32

Den Venlooschen Peperkoek

Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Adresboeken
Brede Haven 32
M 673

Breede Haven B 174 (????)
Breede Haven B 184 (1880)
1908J. Mürkoster (grossier in glaswerk)
Breede Haven 32 (1909)
1910J. Mürkoster (grossier in glaswerk)
1919H.H. Korner (chef-teekenaar)
19??pakhuis