Achter het Stadhuis 24-28

De Plaats Royaal

Mosmans

Achter het Stadhuis. Wilt Varken of Wolvenhoek

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Sasse van Ysselt

De Plaats Royaal

158
159
160
161
162
163
Noten
1.Men zie nog Taxandria V p. 264.
2.Volgens van Heurn Beschrijving bevond zich aan de Zuidzijde van de St. Janskerk te den Bosch, ten O. van het kruis (dwarskruis ?) een geschilderd raam, dat door Jan van Kelst geschonken was tot zoen voor eenen door hem gepleegden manslag.
3.Zij waren in 1750 Eugenius Scriba, president-schepen en commies van den Grooten Brabantschen landtol te Lommel; Isaacq Scriba te Schijndel; Johan en Daniel Scriba; Adriana Scriba gehuwd met Anthony van der Linden te Breda; Elisabeth, Helena, Petronella en Bernardina Scriba te Tilburg.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 158-163
Verhalen en legenden

Plaats Royaal

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 31 mei 1990
Artikelen
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Plaats Royaal
Brabants Dagblad donderdag 31 mei 1990
 
1996

Redactie

Het Bossche etablissement Plaats Roijaal was gelegen achter het stadhuis op de plaats waar tegenwoordig winkelcentrum Het Lombardje te vinden is. Hier kwamen rond 1882 enkele Bossche middenstanders bijeen om te praten hoe zij het door bisschop mgr. Godschalk veroordeelde carnavalsfeest konden 'veredelen', zodat het toch doorgang kon vinden. De oplossing: het stichten van het dorp Oeteldonk.
Ach Lieve Tijd : 800 jaar de Meierij 19 (1996) 457
 
Adresboeken
Achter het Stadhuis 24
Achter het Stadhuis A 333a (????)
1908H. Polling
Achter het Stadhuis 24 (1909)
1910wed. H. Polling
1919wed. H.A. Bettonvielle (naaister)
1943W.C. Bechtold (winkelier)
Achter het Stadhuis 26
M 1453

Fonteinstraat A 327 (????)
1865M. van Osch (koffijhuishouder) - C. Verhasselt (particulier)
1875wed. A.J. Verschuren (particuliere)
Achter het Stadhuis A 332 (1880)
1881P.P.F. Smolders (koffiehuis en restauratieh.)
1908M.L. Langenhuisen (café-restaurant)
Achter het Stadhuis 26 (1909)
1910F.A.W. Willems (café-restaurant)
1919wed. P. Weijmar - F.A.W. Willems (café-restaurant Place Roijal)
1928Plaats Royal - L.C.A. Willems
1943N.V. P. van Hoeckel en Co's Im- en Exporthandel (fruithandel)
Achter het Stadhuis 28
Achter het Stadhuis A 327a (????)
Achter het Stadhuis A 332a (1880)
1881dr. A. Rutgers (leeraar gymnasium)
1908E. van Dun-van Erp (banketbakker) - Th. Huisman (fotograafbediende) - P. v.d. Tol
Achter het Stadhuis 28 (1909)
1910wed. E. van Dun - J. van Duren (telegrafiste) - Th. Huisman (fotograaf) - P. Schellekens (meesterknecht) - H. Visser (naaister)
1919C. Groeneweg (mr. kuiper) - P. v.d. Pas (kellner)
1928B.H. van Dorst - L.C.A. Willems
1943A.P.C. Hendrix-Tijbosch - H.J.A. Tijbosch