Achter het Stadhuis 2

De rooie Scheer

Mosmans

Achter het Stadhuis

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Adresboeken
Achter het Stadhuis 2
M 1442

De Rooie Scheer (????)
Verwerstraat A 339 (????)
1865J.P.H. van Liempt (winkelier in koloniale waren) - P.J. Verschueren (stadsbode en torenwachter, hoofdagent van een begrafenisfonds)
1875J. Finkensieber (klerk) - J.P.H. van Liempt (winkel. in kolonialew.) - W.A. van Osch (partikulier)
Verwerstraat A 344a (1880)
1908C. van Hofwegen (besteller van Gend en Loos)
Achter het Stadhuis 2 (1909)
1910wed. M. Bettonvielle - Chr. A. de Graauw (timmerman)
1919M. Heeren (schoenmaker-winkelier) - E. Voets (bakker)
1923Louise M. Blommers (kantoorbediende)
1928J.H.M. Vollaers
1943M. van der Werff (zeilmaker en aanverwante artikelen)