Achter het Stadhuis 14-20

De Prins van Oranje

Sasse van Ysselt

De Prins van Oranje

163
164
165
166
167
168
169
Noten
1.Zij zal het gekocht hebben voor een refugiehuis.
2.Hier is bedoeld de straat genaamd Achter het Stadhuis.
3.Uit de omschrijving daarvan blijkt, dat het was de plaats en het erf van het gebouw, dat later de Prins van Oranje genaamd werd.
4.Het Lombardstraatje.
5.Hij was daarvan abt van 1399-1429.
6.Hij was Paulus Wynants van Resant, zoon van Wijnandt Pauwelszn. en Gertrudis van Merevenne.
7.Hieruit blijkt, dat de Abdij van Berne reeds in 1502 den eigendom van dit huis geheel kwijt was.
8.De vrouw van dezen Goijart was Aleid.
9.Cf. Gesch. en Geneal. van het geslacht Wijnants p. 45 en 46.
10.Hierboven stond een stal van dit huis, dat ingeankerd was in het daar naast staand huis.
11.Die helft zal hun ook wel toebedeeld zijn voor hunnen broeder en zusters.
12.In deze akte staat duidelijk te lezen, dat Helena van Ravesten zijne weduwe was. (Zie echter p. 97)
13.Men zie over deze van Raesfelds d'Ablaing van Giessenburg de Ridderschap van Veluwe p. 276.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 163-169
Adresboeken
Achter het Stadhuis 14
M 1448

Fonteinstraat A 333 (????)
1865I.F. van Liempt (particulier)
1875H. Nijman (borstelfabriekant)
Achter het Stadhuis A 338 (1880)
1881H. Nijman (borstelfabriekant)
1908E.E. Cohen (agentuur en commissiehandel)
Achter het Stadhuis 14 (1909)
1910E.E. Cohen (agenturen en commissiehandel)
1919E.E. Cohen (agenturen en commissiehandel) - H. v.d. Cohen
1923Elias E. Cohen (handelsagent in schoenfornituren) - Henri Cohen (handelsagent in schoenfornituren)
1928E.E. Cohen - H. Cohen
1943P.H. Battings (frbe-onderwijzeres) - H.F. Otte (koopman) - W. Tietz (steno-typiste) - Zuid Ned. Afval-Producten Mij N.V.
Achter het Stadhuis 1616a
M 1449-1451

Fonteinstraat A 332 (????)
1865J.A.A. Schoonens (boekdrukker en boekhandelaar) - M. Steenbergen (mr. kleedermaker)
1875H. Heijnsbergen (winkelier in komeneischwaren) - H.A.A. Mosmans (winkelier parfumerien) - T.M. Poierre (schatter in de bank van leening)
Achter het Stadhuis A 337 (1880)
1881H.A.A. Mosmans (handel in muziekwerken en parfumerien) - wed. J.A.A. Schoonens (partikuliere)
1908J.H. Leusen-Vogels (boekhandel) - Jos. Mulder (stoffeerder)
Achter het Stadhuis 16 (1909)
1910J.H. Leusen-Vogels (boekhandel)
1919Gerard Dirks - fa. W.C. & J. van Litsenburg (Zuid-Nederl. Metaalgraveerinrichting en Stempelfabriek) - Vogels J.H. (firma Schoones Boekhandel)
1928A.S. van Keijzerswaard - P.J.L. v.d. Ven
1943H. Vermeulen (kleermaker)
Achter het Stadhuis 16a
Achter het Stadhuis 16a (1909)
1991mevr. L.M.H. Hoofd (tea-room Winnie's)
19??? (caf-restaurant Het Genot)
Achter het Stadhuis 18
Fonteinstraat A 331 (????)
1865P.H. van Liempt (partikulier) - H.J. Steenbergen (bode bij het provinciaal bestuur) - P.H. Steenbergen (mr. horologiemaker)
Achter het Stadhuis A 336 (1880)
1881A.H.C. Kip (klerk bij den burgerlijken stand en agent de dordrechtsche levensverzekering maatschappij, en der verzekeringsocieteit de Amstel gevestigd te Amsterdam, slijter in sigaren en likeuren)
1908A. Kip (handel in wijnen en gedistilleerd) - M.H. Termeulen (apoth. assistente)
Achter het Stadhuis 18 (1909)
1910A. Kip (handel in wijnen en gedistilleerd)
1919P.C.M. v.d. Elst (rijksambtenaar) - F.A.W. Willems - J.F.M. Willems (slijter)
1928J.J. de Bruin - Firma F. Willems
1943wed. A.P.W. de Bruin-de Ridder (handelaarster in gedistil.)
1979Moors
Achter het Stadhuis 20
Fonteinstraat A 330 (????)
1865T. van Heijst (winkelier)
1875J. van der Heijden (mr. schoenm. en spekslag.)
Achter het Stadhuis A 335 (1880)
1881A. van der Heijden (telegrafist)
1908J.G.D. de Goede (slager)
Achter het Stadhuis 20 (1909)
1910J.G.D. de Goede (slager) - A. van der Heijden
1919H. Kuijpers (slager)
1928A. v.d. Heijden - H. Kuijpers
1943J.J. Kuijpers (slager)