Verbeterhuis van Rippens

Papenhulst

Artikelen
1998

Aart Vos

'Gek' wordt lastig : Opsluiting van lastige mensen in het verbeterhuis van Rippens
's-Hertogenbosch 1 (1998) 1-20
1998

Jan Hagen

Willem Oosthoudt bewoner van Rippens' verbeterhuis
's-Hertogenbosch 3 (1998) 100-102
Geschiedenis
1758 In 1758 kocht Jan van de Gevel een ruim pand aan de Papenhulst 'tot logeering en bewaaring van personen die of wegens krankzinnigheid of kwaad gedrag gekonfineert wiereden'. Na zijn overlijden, in 1779, kreeg zijn erfgename Anna Geertrui van Cranenburg toestemming het verbeterhuis te exploiteren. Zij huwde in dat jaar Martinus Rippens, die toen eigenaar werd.
Bron: 's-Hertogenbosch 1 (1998) 1-20
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 316

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 61

n: vermelding in een voetnoot