afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2011

Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Groot Ziekengasthuis

Tolbrugstraat 11

In 1274 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch. Op het Reinier de Graafgasthuis uit Delft na, is het Groot Gasthuis het oudste ziekenhuis van Nederland.
Omdat het in die tijd het enige gasthuis was in de stad, mocht het niemand van opname uitsluiten. Dat betekende dat naast zieken, bejaarden en invaliden ook reizigers, bedevaartgangers en zwervers er hun onderdak vonden. Later kwam hier verandering in. Volgens een document uit 1540 werkte het gasthuis voor 'alle arme, crancke, miserabele persoenen soo mans ende vrouwe, die op der straeten niet gegaen konnen' . De mensen moesten dus ziek zijn en arm. In die tijd waren een liefdevolle verzorging, een warm bed en een goede voeding vaak het enige dat de gasthuiszusters de zieken konden bieden.
Het Groot Ziekengasthuis ging in 1880 deel uitmaken van de Godshuizen. Hiermee werd het algemene gasthuis katholiek. Het armenzorgconglomeraat van de Godshuizen verzorgden de opvang van zieken, krankzinnigen, oude van dagen en wezen. Alle instellingen van de godshuizen werden geleid door nonnen en broeders. Door de intrede van de zusters die de verpleging op zich namen, kwam een einde aan de slechte reputatie die het Groot Ziekengasthuis destijds had. Die had het gasthuis te danken aan ongekwalificeerd en ongemotiveerd personeel en de nog uit de Middeleeuwen stammende huisvesting. Daar komt met de komst van de Katholieke liefdezusters verandering in. De kwaliteit van de zorg verbetert en de gebouwen worden gerenoveerd. Het Groot Ziekengasthuis wordt aangepast aan de eisen van die tijd. Het ziekenhuis groeit uit tot het centrum van ziekenzorg in s-Hertogenbosch en omgeving.
'Zeven eeuwen ziekenzorg in 's-Hertogenbosch, van Groot Ziekengasthuis tot Bosch Medicentrum', door Rob Wolf
Artikelen
?

Rob Wolf

'Zeven eeuwen ziekenzorg in 's-Hertogenbosch, van Groot Ziekengasthuis tot Bosch Medicentrum'.
 
2010

Jan van Berkom

Barmhartige zusters
Bossche Omroep zondag 2 mei 2010
 
2011

Redactie

Verhuisoperatie is vlekkeloos verlopen
Brabants Dagblad donderdag 28 april 2011
 
2011

Tilly van Uffelen

Hoe het verder gaat met het Carolus en het GZG
Brabants Dagblad vrijdag 29 april 2011
 
2011

Marianne Schoone

Het Groot : Als deze muren nou eens konden praten...
Brabants Dagblad vrijdag 14 oktober 2011
 
2015

'Het Gro?o?t' in Den Bosch brokkelt af

Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch sneuvelt elke dag een stukje. VSM sloopt 64.000 m2 gebouw.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 10 februari 2015 | 26-27