afb.

Pettelaarpark

Zuidoost

2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Artikelen
2016

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Den Bosch : Plan Zuid / De Pettelaar : Toonbeeld van wederopbouw
cultureelerfgoed.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) tabel 4

n: vermelding in een voetnoot