Nieuw Zuid

Zuidoost

Straatnaamgeving

2
Gemeente 's-Hertogenbosch 13 april 2010

Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving

Het gebied tussen de A2, de Zuid-Willemsvaart en de Gestelseweg krijgt de naam Nieuw Zuid en de nieuwe woonwijk de naam Meerendonk.
B&W besluitenlijst 13 april 2010