afb. 2008

Zuidoost

algemeen

Na de Tweede Wereldoorlog kon worden begonnen met de realisatie van de al langer klaar liggende plannen voor de uitbreiding van de stad. Voor de wijk Zuid, aan weerszijden van de Pettelaarseweg, kwam een geheel nieuw plan, dat in de loop van de tijd nog belangrijke aanpassingen onderging. Bedoeld als aantrekkelijke woonwijk voor kapitaalkrachtige burgers die anders naar Vught zouden vertrekken, werden de eerste delen van de wijk in de jaren vijftig ruim aangelegd met veel bomen en planten. In de Zuiderplas werd de stervorm van de Pettelaarse Schans als een schiereiland opnieuw herkenbaar gemaakt in het landschap. De in het oorspronkelijke plan uit 1945 opgenomen doorkijk vanaf de stadswallen over een groene zone verdween in de nieuwe bestemmingsplannen. De twee aanvankelijk gescheiden woongebieden werden samengevoegd.
In Zuid zijn verschillende vroege voorbeelden uit de 'Bossche School' te zien. Deze architectuurstroming is een variant van de 'Delftse School' met aandacht voor ambachtelijkheid en decoratie. Het was vooral een creatie van de Benedictijner monnik en architect Dom Hans Van der Laan (1904-1991) en zijn broer Nico.
In Zuid I, rond de Pettelaarseweg, is de Bossche School duidelijk aanwezig terwijl Zuid II (Bazeldonk), ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart, karakteristiek werd voor de opvattingen van de Delftse School.
De bouw van het Provinciehuis aan de rand van de wijk in de jaren zestig, in plaats van op de stadwallen bij de Bossche Broek, sloot goed aan bij de hoogbouw die Zuid eveneens kenmerkt.
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Artikelen
2009

Marc Brink

Bosschenaren beoordelen buurt
Brabants Dagblad vrijdag 27 maart 2009
 
2016

Zuidoost in trek bij Bosschenaren

De wijken binnenstad en Zuidoost zijn populair in Den Bosch. Jonge inwoners van Groote Wielen zorgen voor aanwas.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad dinsdag 23 februari 2016 | 1
 
2016

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

18/30 : Den Bosch Plan Zuid : Een wederopbouwgebied van nationaal belang
cultureelerfgoed.nl
2018

Cees van Aalst

Zuidwalgebied van Middeleeuwen tot 20ste eeuw
Bossche Kringen 5 (2018) 48-52
 
2019

Cees van Aalst

Zuidwalgebied van 1900-1970
Bossche Kringen 6 (2018) 16-20
 
2020

Monique Daniels

Wandkunst in 's-Hertogenbosch Zuid : Mozaļeken en reliėfs
Bossche Kringen 1 (2020) 17-24
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 244

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 281, 290, 295

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 195

n: vermelding in een voetnoot