afb.

Ertveld

West

2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 196, 197, 198

n: vermelding in een voetnoot