afb. W. Heuveling, 1959

De IJzeren Vrouw

Prins Hendrikpark

In 1916 werd het ontwerpplan voor De Muntel goedgekeurd en werd een begin gemaakt met de onteigening en ophoging. De plas de IJzeren Vrouw werd gegraven voor zandwinning.
Stadsarchief (0009546)
Verdwenen stadsbeelden

Bosschenaren uitgezwommen in De IJzeren Vrouw

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 26 mei 1998
Artikelen
1986

Redactie

IJzeren Vrouw
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 366
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Bosschenaren uitgezwommen in De IJzeren Vrouw
Brabants Dagblad donderdag 26 mei 1998
 
2009

Redactie

Stichting IJzeren Vrouw vraagt om uitstel plan
Brabants Dagblad zaterdag 13 juni 2009
 
2009

Robèrt van Lith

IJzeren Vrouw voelt zich misleid
Brabants Dagblad woensdag 24 juni 2009
 
2010

Wim Hagemans

Raad vóór hoogbouw bij plas
Brabants Dagblad donderdag 14 januari 2010
 
2010

Redactie

Moerassige eilandjes in Prins Hendrikpark
Brabants Dagblad woensdag 10 maart 2010
 
2011

Redactie

Rechter: bouw mag rond IJzeren Vrouw
Brabants Dagblad vrijdag 28 januari 2011
 
2017

‘IJzeren Vrouw meer ontzien’

Bomenstichtingen verwijten de gemeente Den Bosch dat die sport en recreatie laat prevaleren boven landschap en groen.
Marc Brink | Brabants Dagblad maandag 16 januari 2017 | Regio 1
 
Raadsbesluiten
2009

Ontwerpbestemmingsplan "IJzeren Vrouw e.o."

Het college stemt in met het eindverslag inspraak met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan "IJzeren Vrouw e.o.". De ingediende reacties hebben met name betrekking op de stedenbouwkundige opzet van de plannen voor de HAS- en de Brabantbadlocatie, de verkeersaspecten, het woonbeleid, de luchtkwaliteit en het groen. Het college heeft naar aanleiding van de reacties het plan gewijzigd. Dit is verwoord in het ontwerpbestemmingsplan "IJzeren Vrouw e.o.". Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en informeert de raad hierover.
B&W Besluitenlijst 9 juni 2009
 
Afbeeldingen

8 maart 1928

6 juni 1951

15 maart 2010
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 46

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 338, 400

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 75, 76, 77, 79

n: vermelding in een voetnoot