afb. L.C.J.M. Zwijsen, 1941

Wilhelminapark

Stroomafwaarts gezien ter hoogte van het voormalige fort Sint Anthonie bij de Vughterweg. Centraal het café-restaurant Chalet Royal in het Wilhelminapark, rechts daarvan een gedeelte van het Protestants Ziekenhuis.
Stadsarchief (0001328)
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Het gehele plantsoen buiten den Vuchteruitgang te noemen: Wilhelminapark ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 42
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 231

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 167, 302, 388, 389

n: vermelding in een voetnoot