Bazelaarpark

Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... het oude bastion Bazelaar met de daaraan grenzende ruimte, waar vroeger het kruitmagazijn stond, te noemen: Bazelaarpark ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 42