Het Reut

Vughterpoort

Stadsrekeningen
1581 Kapittel 16.
De vijand op het Reut steekt het hooi in brand.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1581-1582. Deel 2, blz 1022
 
1593 Kapittel 15.
De Stad doet de bomen op het Reut afhouwen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1593-1594. Deel 2, blz 1102
 
1602 Kapittel 16.
Verbod om huizen op het Reuth te herbouwen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1150
 
1603 Kapittel 16.
Ondersteuning aan eene arme weduwe en aan eene zwangere vrouw, wier mannen in de schermutseling tegen den vijand op het Reut, waren gedood.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1603-1604. Deel 2, blz 1157
 
1604 Kapittel 6.
Aan de gekwetsten bij de schermutseling met den vijand op den 2 Sept. op het Reut, aan de Vuchterpoort en in de straten, bij het inkomen wijn geschonken, alsmede aan de zieken in het groot gasthuis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1604-1605. Deel 2, blz 1162
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 37, 75, 83, 88, 90, 115, 117, 158

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 2, 3, 4

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 16n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 57

n: vermelding in een voetnoot