afb. 2008

De Vliert

De Muntel en Vliert

In de jaren dertig kwamen de uitbreidingen langs de Graafseweeg en ontstond de wijk De Vliert, aansluitend aan De Muntel maar ruimer en groener van opzet. Nog voor de oorlog verrezen de eerste woningen nabij de zandwinplas De IJzeren Vrouw. Na de oorlog kon De Vliert afgerond worden, met als bekendste element het gelijknamige stadion aan het einde van de hoofdweg, de Aartshertogenlaan. Het geplande tracť van de niet uitgevoerde omlegging van de Zuid-Willemsvaart, in feite scheiding tussen Muntel en Vliert, werd een groene long (Willem van Nassaulaan / Geldersedam). Na de Tweede Wereldoorlog werd ook 'Oost' afgebouwd maar inmiddels wel afwijkend van de vooroorlogse plannen.
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Bosch allerlei I

Van broekgrond tot woonbuurt

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 11 juli 2012 | 5
Bosch allerlei II

Ruim opgezette woonwijk

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 25 juli 2012 | 5
Bosch allerlei III

Voor en na de oorlog gebouwd

door Ed Hupkens

7
Stadsblad woensdag 1 augustus 2012 | 7
Artikelen
2010

Geert van der Star

'Muntel, Vliert en Orthenpoort zien er beter uit'
Brabants Dagblad maandag 25 januari 2010
 
2010

RobŤrt van Lith

Nieuwe weg tussen Vliert en BVV
Brabants Dagblad woensdag 21 april 2010
 
2012

Redactie

Buurtbewoners willen wijkspeelplaats Vliert
Brabants Dagblad donderdag 20 september 2012 | 34-35
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 207

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 83, tabel 3

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 289, 291, 298, 303

n: vermelding in een voetnoot