afb.

De Koornwaard

Empel

© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Artikelen
2008

Redactie

Rottende vaten in Koornwaard worden onschadelijk gemaakt
Brabants Dagblad vrijdag 18 juli 2008
 
2009

Redactie

Staatssecretaris geeft fiat aan sanering van de Koornwaard
Brabants Dagblad vrijdag 30 mei 2008
 
2009

Joost van Putten

Sanering Koornwaard van start
Brabants Dagblad dinsdag 16 juni 2009
 
2010

Gert-Jan Buijs

Finishing touch Koornwaard
Brabants Dagblad woensdag 2 juni 2010
 
2010

Gert-Jan Buijs

Oude gifbelt straks 'schoner dan Maasstrand'
Brabants Dagblad woensdag 2 juni 2010
 
2010

'Petje af voor De Koornwaard'

Vrolijke gezichten gisteren bij de afronding van de sanering van De Koornwaard. De voormalige vuilstortplaats in Empel is gesaneerd en klaar voor gebruik.
Ron Magnée | Brabants Dagblad donderdag 23 september 2010
 
2011

Schot in plan Koornwaard

• Ontwikkeling van De Koornwaard tot natuurlandschap komt weer wat dichterbij.
• Betrokken partijen ondertekenen intentieovereenkomst.
• Ze hopen verder op een samenwerkingsovereenkomst binnen een jaar.
Ron Magnée | Brabants Dagblad vrijdag 6 mei 2011
 
2013

Deltaplan rivieren raakt Den Bosch in Koornwaard en Bokhoven

Den Bosch is zeer kwetsbaar voor hoogwater. Daarom heeft het nieuwe deltaprogramma rivieren zeer grote belangstelling van Den Bosch. De provincie werkt er momenteel aan met een aantal partijen zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, veiligheidsregio en belangenorganisaties.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 8 maart 2013 | 29
 
2019

Natuur Koornwaard krijgt een zetje in de goede richting

Natuurmonumenten gaat aan de slag in de Koornwaard bij Empel. Gronden langs de Maas worden afgeplagd zodat de oorspronkelijke stroomdalplanten weer terug kunnen komen. Ook moet overlast door honden worden tegengaan.
Paul Roovers | Brabants Dagblad donderdag 11 juli 2019 | Regio 3
 
Boeken
2009

Jos Rademakers en Adri Voorwinden

Koornwaard : toekomst voor loswal en jachthaven én natuurontwikkeling door verdieping
s.l. 23 april 2009
 
Raadsbesluiten
2010

Advies bestuursraad Empel over verondieping Koornwaard

Het college beantwoordt schriftelijk de vragen van de bestuursraad Empel over het ondieper maken van de Koornwaard.
B&W besluitenlijst dinsdag 2 november 2010
 
2011

Intentieovereenkomst projectgebied De Koornwaard

Het college stemt in met de intentieovereenkomst voor het gebied De Koornwaard. De intentieovereenkomst wordt gesloten met Dekker van de Kamp en de vereniging Natuurmonumenten. Het gaat over de verondieping van de Koornwaardplas met bagger. Doel hiervan is hergebruik van grond en bagger en natuurontwikkeling.
B&W Besluitenlijst dinsdag 19 april 2011
 
Afbeeldingen

-