afb.

De Groote Vliet

De Groote Wielen

2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Benaming
JaarNaamBron
2002De Groote VlietB&W Besluitenlijst 17 december 2002
Raadsbesluiten
2002

Naamgeving bedrijventerrein in wijk De Groote Wielen

De uitbreiding van de gemeente vindt de komende jaren plaats in het uitbreidingsplan De Groote Wielen. Het wordt een polderwijk waarin water beeld- en sfeerbepalend is. De afgifte van de eerste bouwvergunningen en de start van de bouw voor de eerste drie buurten: De Watertuinen, Broekland en Vlietdijk, is gepland in het eerste kwartaal van 2003. De zuidelijke randweg heeft de naam 'Het Hooggemaal' en de westelijke randweg 'De Blauwe Sluisweg'. Het college stelt de raad voor het bedrijventerrein dat in de Groote Wielen wordt gerealiseerd de naam 'De Groote Vliet' te geven. Deze naam is een samentrekking van 'Het Vlietje', dat vlakbij het gebied loopt en de naamgeving van de totale wijk 'De Groote Wielen'.
B&W Besluitenlijst 17 december 2002