afb.

Broekland

De Groote Wielen

2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Raadsbesluiten
2002

Naamgeving in uitbreidingsplan De Groote Wielen

De komende jaren wordt De Groote Wielen gerealiseerd. Het wordt een polderwijk waarin water beeld- en sfeerbepalend zijn. Omdat de eerste bouwvergunningen en de start van de bouw voor de eerste drie buurten is gepland in het eerste kwartaal van 2003, is het wenselijk om over te gaan tot de naamgeving van deze drie buurten. Het college stelt de gemeenteraad voor de eerste drie te ontwikkelen buurten in De Groote Wielen de volgende namen te geven: De Watertuinen, Broekland en Vlietdijk.
B&W Besluitenlijst 16 april 2002