afb.

Zuid-Willemsvaart, 1825

De aanleg van de Zuid-Willemsvaart
Aanleg betekende vooral: meten, boren, proefheien, bodemonderzoek. Grond moest onteigend worden, piketpaaltjes geslagen, grond ontdaan van bebouwingen en akkers. Geen beplantingen meer, geen karren die te brede sporen trokken, geen vee meer laten drinken aan de nieuw gegraven vaart.
Veldwachters zagen hierop toe, want niet veel eigenaren maakten zich hier druk om. Die paaltjes werden dwars door het land, vaak kaarsrecht (want gemakkelijk voor het jagen van de boten met paarden), geslagen, waardoor eigenaren niet meer bij hun eigen land konden komen. Kunstwerken als veren en bruggen kwamen alleen waar de waterstaatsmensen die wilden hebben.
Het graven gebeurde via de indeling van percelen. Er waren er 16, elk weer verdeeld in secties van 500 meter. Dat betekende dat kilometers tracé in een keer gegraven konden worden. Per sectie waren ploegen bezig van 20 mannen en 12 kruiers onder leiding van een putbaas. Tussen de percelen werden dammen aangelegd. Het afgraven van een sectie begon in het midden, met een draineer of middensleuf. Het water werd door middel van pompen, die door paarden dag en nacht werden bediend, afgevoerd. Er was ook een kettingmolen, bediend door mensen. Verder: droog spitten, in manden doen en daarmee de oever ophogen. Indien de hoogte te hoog was, droegen vrouwen de manden omhoog.
BAI 2008
Alink (1)

Vaart [1]

Eric Alink | Brabants Dagblad woensdag 15 november 2017
Alink (2)

Vaart [2]

Eric Alink | Brabants Dagblad woendag 29 november 2017
Verdwenen stadsbeelden

Verbreding van kanaal en vergroting van bruggen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 21 juli 1998
Afbeeldingen

22 augustus 2008
     
Artikelen
1857

Pierre Regout

La navigation sur la Meuse et le canal de Maestricht ... Bois-le-Duc. Receuil complet des documents relatifs aux entraves de cette navigation internationale
Van Os-America. Maestricht 1857
 
1944

C. Wiskerke

De aanleg van de Zuidwillemsvaart (met 1 kaart)
Tijdschrift van het Nederlandsch aardrijkskundig genootschap Amsterdam 1 (1944) 5-24
 
1970

Le Blanc

Rapport z.w.vaart. Praeadvies, ter discussie van de eventuele verlegging van de Zuid-Willemsvaart
s.n. Rosmalen 1970
 
1971

Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch en de Zuid-Willemsvaart
Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1971)
 
1974

Redactie

B. en W. van Den Bosch: Zd.-Willemsvaart-rapport Rijkswaterstaat medio '75
Brabants Dagblad dinsdag 17 december 1974 (foto)
 
1976

Redactie

Provincie met stadsgewest, Den Bosch en Rosmalen om de tafel. Binnenkort discussie over Zuid-Willemsvaart
Brabants Dagblad vrijdag 6 februari 1976
 
1977

Redactie

KvK Den Bosch reageert op Rijksschema. Zd.-Willemsvaart moet groter
Brabants Dagblad vrijdag 2 september 1977
 
1979

Redactie

B. en W. handhaven standpunt onverkort: Z.W.-vaart móét uit Den Bosch
Brabants Dagblad zaterdag 10 november 1979
 
1979

Redactie

Minister beslist in '80 over Brabantse kanalen: Zuid-Willemsvaart verbeteren of weg
Brabants Dagblad woensdag 14 november 1979
 
1983

J.B. Schuurman

Verruiming van de Zuid-Willemsvaart
Waterschapsbelangen 12 (1983) 308-315
 
1984

Peter-Jan van der Heijden

Vlak voor de drempel. Enige initiatieven met betrekking tot handel en nijverheid in 's-Hertogenbosch in het midden van de negentiende eeuw
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Bossche bouwstenen VIII ('s-Hertogenbosch 1984) 29-37
 
1985

Marlies Schnackers

Omlegging Zuid-Willemsvaart. Verkeerskundige consequenties. Modellen
HTO voor Planologie, Verkeer en Vervoer (Tilburg 1985)
 
1986

Redactie

Uitwerkingsplan "Rouppe vd Voort"
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1986)
 
1986

Redactie

Zuid-Willemsvaart
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 387-388
 
1988

Redactie

Streekplan Midden- en Oost-Brabant. Uitwerkingsplan verbetering Zuid-Willemsvaart
Provincie Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1988)
 
1992

J.W. de Ridder

De Zuid-Willemsvaart. Bouw, financiering en rendement in een vergelijkend perspectief
Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1992)
 
1993

Redactie

Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport omlegging Zuid-Willemsvaart 's-Hertogenbosch
Commissie voor de Milieu-effectrapportage (Utrecht 1993)
 
1993

Harry Blankert

Lezing Zuid-Willemsvaart
KringNieuws 4 (1993) 4, 14
 
1994

Paul Jacobs

Reeds ziet gij van volksschuit en pakschuit de vlag ... ofwel 170 jaar "'t Knaal" in Helmond
Vlasbloem (1994) 31-56
 
1995

Paul Jacobs, Bram Steketee, Giel van Hooff, M.J. Biemond-Kam

Werkend verleden in Helmond. Speciaal: 't Kanaal
Werkgroep Industrieel Erfgoed Helmond (Helmond 1995)
 
1995

Redactie

Spanningsveld tussen stad en land bij de opbouw van een "verkeersnet" in de eerste helft van de 19de eeuw in Noord-Brabant
 
1996

Redactie

Zuid-Willemsvaart. Tussen Maas en Den Dungen ()
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1996)
 
1996

Redactie

A2, Zuid Willemsvaart en stad. Afstemmingsvisie. Concept
Zandvoort ordening & advies (s.l. 1996)
 
1997

Ruud Filarski

De eerste stappen naar een moderne vervoersinfrastructuur
Verkeer en vervoer 1780-1850, deel 1. Kleio 3 (1997) 2-9
De kanalenbouw van koning Willem I, deel 2. Kleio 4 (1997) 9-15
 
1997

Redactie

Ligt de toekomst in of op het water?
Brabant Business 2 (1997) 12-13
 
1997

Th. Hoogbergen

De Zuid-Willemsvaart 1822-1826
Boschboom Bladeren 45 (1997) 15-24
 
1997

A. Steketee

Sluis 0. De bouwgeschiedenis en een toevallige archeologische ontdekking
's-Hertogenbosch 3 (1997) 100-103
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Verbreding van kanaal en vergroting van bruggen
Brabants dagblad dinsdag 21 juli 1998 (foto)
 
1999

Gemeente 's-Hertogenbosch

Integrale structuurvisie A2/kanaalzone. Voorlopig ontwerp
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2000

Redactie

Boeiend naslagwerk over Zuid-Willemsvaart "Scheepvaart is de toekomst"
Bossche Omroep zondag ? 2000
 
2001

Henk Bruggeman

Zuid-Willems-Vaart. Een gegraven kanaal lopend van Maastricht naar 's-Hertogenbosch. 1826 24 augustus 2001. 175 jaar de K'naal
H. Bruggeman ('s-Hertogenbosch 2001)
 
2006

Redactie

Omleiding kanaal kans Den Bosch
Brabants Dagblad dinsdag 4 april 2006
 
2006

Wim Hagemans

Plan voor parkeergarage onder kanaal in Bossche binnenstad
Brabants Dagblad zaterdag 29 april 2006 (tekening, luchtfoto)
 
2007

Bonne Okkema

Praten over toekomst van kanaal
Brabants Dagblad donderdag 31 mei 2007 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

Ideeënberg voor kanaal in Den Bosch
Brabants Dagblad woensdag 25 juni 2008 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

Debat kanaal gaat over auto
Brabants Dagblad woensdag 25 juni 2008 (foto)
 
2009

Marjan Vonk

Zuid-Willemsvaart
KringNieuws 1 (2009) 20-21
 
2009

Wim Hagemans

Voorbereiding van omlegging kanaal al van start
Brabants Dagblad zaterdag 14 februari 2009
 
2009

Redactie

Kanaal in het groen
Groene zone aan oostzijde nieuwe Zuid-Willemsvaart
Stadsblad woensdag 18 maart 2009
 
2009

Wim Hagemans

'Nieuwe kijk op kanaal nodig'
Brabants Dagblad vrijdag 18 september 2009
 
2009

Wim Hagemans

Kanaal door stad is een ramp, vindt Snijders
Brabants Dagblad dinsdag 20 oktober 2009
 
2010

Ron Lodewijks

Erop of eronder voor de omleiding van de Zuis-Willemsvaart
Brabants Dagblad dinsdag 9 februari 2010
 
2010

Ron Lodewijks

Optimisme over besluit kanaalomleiding
Brabants Dagblad woensdag 10 februari 2010
 
2010

Tom Vos

Kanaal mag om stad Den Bosch heen
Brabants Dagblad donderdag 25 maart 2010
 
2010

Redactie

Aanleg nieuw kanaal
Stadsblad woensdag 31 maart 2010
 
2010

Ron Magnée

Eerste woningen dit jaar tegen de vlakte
Brabants Dagblad zaterdag 10 april 2010
 
2010

Rianneke Huibers

Rijkswaterstaat gaat onteigenen
Brabants Dagblad dinsdag 13 april 2010
 
2010

Ron Magnée

Omleggen Zuid-Willemsvaart van start
Brabants Dagblad zaterdag 8 mei 2010
 
2010

Joris van Duin

Kanaal wordt nu écht verlegd
Brabants Dagblad vrijdag 6 augustus 2010
 
2010

Combinatie Willems Unie graaft kanaal

KWS Infra, Van Hattum en Blankenvoort en GNB en Van den Herk gaan als de aannemerscombinatie Willems Unie definitief het nieuwe deel van de Zuid-Willemsvaart om Den Bosch heen graven.
Brabants Dagblad vrijdag 27 augustus 2010
 
2010

Zuid-Willemsvaart is klaar voor 'unieke make-over'

Voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch is gisteren het officiële startsein gegeven. Een project met 'internationale allure', vindt demissionair minister Eurlings.
Tom de Louw | Brabants Dagblad dinsdag 21 september 2010
 
2011

Infocentrum kanaal kost 2,1 miljoen

• In een 2,1 miljoen kostend centrum krijgen bezoekers vijf jaar lang informatie over onder meer de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en ombouw van de weg N279.
• Gestel vindt locatiekeuze niet logisch, Rijkswaterstaat wel.
Marcel Linssen en Jelle Krekels | Brabants Dagblad dinsdag 4 januari 2011
 
2011

Ombouw kanaal: vreugde en woede

Na ruim dertig jaar lang gekibbel, startte Rijkswaterstaat in augustus 2010 met de voorbereidingen voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.
Joris van Duin | Brabants Dagblad vrijdag 7 januari 2011
 
2011

Kanaalpark langs Zuid-Willemsvaart

• Plan voor nieuw landschapspark langs de omgeleide Zuid-Willemsvaart.
• Eerste fase van 22 miljoen euro wordt zeker uitgevoerd.
• Park van 42 hectare groot.
• Wandel- en fietspaden, nieuwe beek, fietsbrug en -pondje.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad donderdag 20 januari 2011
 
2011

Nieuwe beek maakt delta bijna rond

• De Rosmalense Aa, zo heet de nieuwe beek die aangelegd wordt langs de omgeleide Zuid-Willemsvaart.
• De aanleg van de beek is nodig omdat de huidige Aa door het nieuwe kanaal doorsneden wordt.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad donderdag 20 januari 2011
 
2011

Debat kanaal lijkt beslist

• Peiling onder raadsleden Den Bosch wijst voorlopig op wenig animo om tracé in binnenstad ooit te dempen.
• Groenlinks in Den Bosch is bang dat discussie over eventueel dempen Zuid-Willemsvaart straks achterhaald is.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad woensdag 2 februari 2011
 
2011

Kanaal in stad nodig voor afvoer

• Zuid-Willemsvaart in stad ook in toekomst nodig voor afvoer bij hoogwater. Kanaal blijft daarom open, staat ook in brief van college.
• Raadslid Van Doremalen voelt zich door wethouder Van Bussel op verkeerde been gezet.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad dinsdag 8 februari 2011
 
2011

Ron Magnée

In Rosmalen kabbelt het nieuwe kanaal al.
Brabants Dagblad vrijdag 4 maart 2011
 
2011

Slopen en kappen begonnen

• Sloop van schietbunker Tivoliweg van start.
• Shell-tankstation Graafsebaan eind deze maand dicht.
• Electrowinkel Harense Smid mag op locatie blijven.
• Kap van bomen aan Beusingsedijk begonnen.
Ron Magnée | Brabants Dagblad vrijdag 19 augustus 2011
 
2011

College: kanaal in stad blijft open

• Bossche gemeenteraad praat 27 september over toekomst Zuid-Willemsvaart.
• Discussienotitie leidt tot duidelijke slotsom: niet dempen.
• Kosten demping zeer hoog en gevolgen demping nauwelijks te overzien.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad donderdag 8 september 2011
 
2011

Geen auto's in het kanaal, maar wat dan wel?

Demping van het kanaal zou in de binnenstad een blijvend litteken veroorzaken. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar wat dan wel? Vele ideeën zijn al geuit.
Redactie | Brabants Dagblad vrijdag 9 september 2011
 
2011

Geen discussie rond het kanaal

• Geen discussie over dempen of openhouden van het binnenstadtracé van de Zuid-Willemsvaart zoals raadslid Peter van Doremalen wenst.
• College gaat aan de slag voor verhuizing watersportvereniging Neptunus.
Marc Brink | Brabants Dagblad donderdag 29 september 2011
 
2011

Jeugd slaat palen voor kanaal

• Rijkswaterstaat start in december in Empel eerste graafwerk voor nieuw stuk kanaal.
• De leerlingen van Kindcentrum Caleidoscoop mochten de eerste blauwe palen slaan die de ligging van het kanaal markeren in het landschap.
Marianne Nuijten | Brabants Dagblad vrijdag 21 oktober 2011
 
2011

700 vergunningen voor kanaal

Hoe leg je een kanaal aan? Wat gebeurt er zoal vóórdat die geul van negen kilometer door het landschap ten noorden van Den Bosch begraven wordt en de eerste boot er eind 2014 door heen kan varen. Veel. Héél veel.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad woensdag 9 november 2011
 
2011

Tilly van Uffelen

Sloop bijna gereed
Brabants Dagblad zaterdag 26 november 2011
 
2011

'Hartje' wil bruggen niet steeds open

• Taluds van Zuid-Willemsvaart kunnen dienst doen als boulevard en OV-route.
• Hartje 's-Hertogenbosch: pleziervaart mag bereikbaarheid binnenstad niet beperken.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 25 november 2011
 
2011

Zuid-Willemsvaart en Den Bosch : Richtingenstrijd 1819-1826

Eindelijk zijn de werkzaamheden voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en de Maas bij Empel begonnen. De eerste ideeën voor een dergelijk tracé werden veertig jaar geleden gelanceerd. Wat de gemoederen in die vier decennia vooral bezighield, was de vraag of het kanaalgedeelte in de stad moest worden verruimd, of dat voor een nieuw tracé buiten de stad om moest worden gekozen. Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart stond dit laatste ook al ter discussie.
Bram Steketee en Hans Willems | Bossche Bladen 4 (2011) 106-113
2012

Werk aan terpen en tunnelbakken

Het werk aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart is in volle gang. Aan de Graafsebaan zijn de terpen voor de brug al aangelegd. Bij Berlicum wordt de rivier de Aa tijdelijk omgelegd voor de aanleg van een metersgroot sifon.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad zaterdag 21 januari 2012 | B08
 
2012

Een blunder zoals de Betuwelijn, voorzien tegenstanders van kanaal

Voor het eerst in decennia wordt er in Nederland weer een kanaal gegraven, bij Den Bosch. Vereniging Het Groene Hart blijft hopen dat politiek Den Haag er alsnog een streep doortrekt.
Tjerk Gualthérie van Weezel | de Volkskrant dinsdag 3 april 2012 | 24
 
2012

Druk op ketel rond werk aan kanaal

• Geld fietsbrug over Zuid-Willemsvaart nog niet bij elkaar.
• Gemeente doet verkennende studie en denkt aan hefbrug.
• Brief van Rijkswaterstaat naar Rombouts om druk op de ketel te zetten rond afspraken over kanaal.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad donderdag 5 april 2012 | 28-29
 
2012

Naar de binnenstad via het Paulinapad

De gemeente Den Bosch en Rijkswaterstraat hebben nieuwe namen bedacht voor de viaducten en sluizen van de omgeleide Zuid-Willemsvaart.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad zaterdag 18 augustus 2012 | 30-31
 
2012

Kwart miljoen voor visie tracé kanaal

• Bosch college van B. en W. wil kwart miljoen euro uittrekken voor onderzoek en visie binnenstadstracé van de Zuid-Willemsvaart.
• Raad krijgt in 2014 een voorstel voor plannen met binnenstadstracé van kanaal.
Robèrt van Lith | Brabants Dagblad woensdag 10 oktober 2012 | 26
 
2012

Toch onderzoek naar kosten kanaal

• Plan om onderhoudsonderzoek te doen naar stadstracé Zuid-Willemsvaart Den Bosch in 2011 nog wegbezuinigd.
• Nu opnieuw 2,5 ton in boeken gezet voor onderzoek.
• Politieke partijen stellen daar vragen over.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 31 oktober 2012 | 21
 
2013

Productie met een grote P

Per dag werken nu zo’n honderdvijftig mensen aan de Zuid-Willemsvaart.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad woensdag 13 maart 2013 | 26-27
 
2013

Eerste werkschepen begin 2014 in vaart

Met nog iets meer dan een jaar te gaan voordat het Máximakanaal (Zuid-Willemsvaart) rond Den Bosch in gebruik genomen wordt, zitten Rijkswaterstaat en aannemer WillemsUnie prachtig op werkschema. Brabants Dagblad mocht gisteren in de helikopter mee om de voortgang van het werk vanuit de lucht te zien.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 12 november 2013 | 31
 
2013

Kanaal kost jaarlijks 6,5 ton

Den Bosch zet vanaf 2015 elk jaar 6,5 ton in voor onderhoud en beheer van de stadstraverse Zuid-Willemsvaart.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad donderdag 5 december 2013 | 25
 
2014

Den Bosch: twee varianten tracé Zuid-Willemsvaart

DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch zoekt twee onderzoeksbureaus die elk een eigen visie opstellen over wat te doen met het stadstracé van de Zuid-Willemsvaart. Dit als de beroepsvaart vanaf 2015 door het nieuwe Máximakanaal vaart en het stadstracé veel minder druk wordt. Den Bosch wil 250.000 euro uittrekken om die twee visies op te laten stellen.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 3 januari 2014 | 26
 
2014

Raad wil meer keuze kanaaltracé

DEN BOSCH - Geen twee, maar vier varianten voor een visie voor het oude binnenstadstracé van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Dat wil een groot deel van de politiek, zo bleek gisteravond in de raadscommissie ruimtelijke ontwikkelingen.
Robèrt van Lith | Brabants Dagblad donderdag 23 januari 2014 | 26
 
2014

Redactie

Bruggen in het stadstracé van Zuid-Willemsvaart blijven open
Brabants Dagblad woensdag 4 juni 2014 | 27
 
2014

Bram Steketee en Hans Willems

De Zuid-Willemsvaart gewijzigd
Bossche Kringen 1 (2014) 57-60
 
2014

Stadstracé ZW-vaart levendig houden

DEN BOSCH - De politieke partij GroenLinks maakt zich grote zorgen over de toekomst van de stadstracé van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 3 oktober 2014 | 31
 
2015

Van koning Willem I naar koningin Ma?xima

Met de opening van het Ma?ximakanaal op 5 maart, breekt er een nieuw tijdperk aan in de historie van de Zuid-Willemsvaart.
Joep van den Brink | Brabants Dagblad zaterdag 31 januari 2015 | 32-33
 
2015

De vaart is uit het Bossche kanaal

Nooit meer open bruggen voor de beroepsvaart. Nooit meer wapperende lakens op de Eendracht of Deo Volente. Na 191 jaar is het stil op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Een wandeling langs het Kanaal van Nooit Meer.
Eric Alink | Brabants Dagblad zaterdag 31 januari 2015 | 38-39
 
2015

Afval uit de stad, eten erin

De grote stad Den Bosch wilde een betere vaarweg. Staatsgrepen en oorlogen gooiden roet in het eten.
Joep van den Brink | Brabants Dagblad woensdag 4 februari 2015 | 32-33
 
2015

Macht, geld e?n kanalenmanie

Kanalenkoning Willem I was dan geen Prince Charming, hij maakte wel werk van de Zuid-Willemsvaart.
Joep van den Brink | Brabants Dagblad zaterdag 7 februari 2015 | 36-37
 
2015

Kanaal is op jenever gegraven

Ruw volk van heinde en verre groef het kanaal met de hand. Vier kuub klei per dag was goed voor 40 cent.
Joep van den Brink | Brabants Dagblad woensdag 11 februari 2015 | 32-33
 
2015

Het motortje van Brabant

De hoogtijdagen van het kanaal: over het internet van de 19e eeuw en reizen naar exotisch Limburg.
Joep van den Brink | Brabants Dagblad zaterdag 14 februari 2015 | 36-37
 
2015

Jos van de Ven

Bureaus geven ideeën Zuid-Willemsvaart
Brabants Dagblad zaterdag 12 september 2015 | 5
 
2015

Mieske van Eck

Het lief en leed van ‘De k’naal’.
Brabants Dagblad donderdag 24 december 2015 | 4
 
2016

Ontsnapt aan de graafmachines, maar net

Het Máximakanaal veranderde de drukke Graafsebaan in een rustig buurtje. Ben en Francien Vugs missen het verkeer niet.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad dinsdag 5 januari 2016 | 6-7
 
2016

Jos van de Ven

Ideeën leveren voor Zuid-Willemsvaart
Brabants Dagblad zaterdag 18 juni 2016 | Regio 2
 
2017

Een groene long langs een blauwe draad

De Zuid-Willemsvaart was lang een obstakel in Den Bosch. Nu biedt het van binnenvaart bevrijde kanaal een pak vol kanskaarten. De stad omarmt het water.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad zaterdag 28 januari 2017 | Regio 2-3
 
2017

Zuid-Willemsvaart is nog lang geen park

Het gaat nog jaren duren voordat de Zuid-Willemsvaart in de Bossche binnenstad de uitstraling heeft van het gewenste Zuid-Willemspark.
Marc Brink | Brabants Dagblad vrijdag 9 juni 2017 | Regio 1
 
2019

Willemsvaart vol van verhalen

Op de varende expositie ‘Dat Wat Blijft’ komt de Zuid-Willemsvaart tot leven in verhalen. De Bossche kunstenares Monique Broekman nam het initiatief.
Mark van de Voort | Brabants Dagblad dinsdag 28 mei 2019 | Regio 3
 
2019

Vertraging voor plan boulevard langs kanaal

Wethouder Ufuk Kâhya had gisteren willen beginnen met de aanpak van de Kanaalboulevard (de weg Zuid-Willemsvaart, tussen Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat (Sluis 0)) als onderdeel van de Binnenstadsring, maar dat gaat niet door. De Bossche Groenen wil na de zomervakantie in de commissie omgeving over de plannen praten.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad donderdag 4 juli 2019 | Regio 3
 
2022

Nik de Vries

Verhalen rond twee kanalen
Bossche Kringen 3 (2022) 10-11
 
2022

Kirsten Rietbergen

Duur kanaal dat niemand wilde, op de ambitieuze koning na
Brabants-Dagblad, vrijdag 5 augustus 2022 | Regio 4-5
 
2022

Kirsten Rietbergen

Zwoegen en sjouwen in de modder
Brabants-Dagblad, donderdag 11 augustus 2022 | Regio 2-3
 
2022

Kirsten Rietbergen

Zuid-Willemsvaart levert al 200 jaar nieuws op : Schip dat zonk, visser verdronk
Brabants-Dagblad, donderdag 25 augustus 2022 | Regio 4-5
 
2022

Kirsten Rietbergen

Toekomst: schepen op batterijen
Brabants-Dagblad, zaterdag 27 augustus 2022 | Regio 8-9
 
Boeken
1996

D. Hoogma, A. Steketee

's-Hertogenbosch waterstad : Een historische waterstaatkundige verkenning
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1996
 
2000

Cees Verhagen

De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart - Het kanaal van eenheid en scheiding.
Cees Verhagen | Someren 2000 | ISBN 90 9014 027 1
 
2022

Domien van der Meijden

Twee kanalen vol verhalen : 200 jaar Zuid-Willemsvaart en bijna 10 jaar Máximakanaal
Pictures Publishers 2022
 
Kunstafbeeldingen

Zuid-Willemsvaart, 1932

Hendrik de Laat (1900-1980)
(ets, 28.0 x 19.0 cm)

Met de tekenstift geboren (2004) 143
Raadsbesluiten
2003

Omlegging Zuid Willemsvaart

Het college stelt de raad voor een korte rapportage over de ontwikkelingen van de omlegging van de Zuid Willemsvaart ter kennisgeving aan te nemen. Deze korte rapportage is een antwoord op een motie van de gemeenteraad van januari 2003, waarin is verzocht de gemeenteraad regelmatig van informatie te voorzien over de toekomstige omlegging van de Zuid Willemsvaart.
B&W Besluitenlijst 10 juni 2003
 
2004

Omleiding en opwaardering Zuid-Willemsvaart

Om de Zuid-Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en Helmond op te waarderen tot hoofdvaarweg zijn twee grote investeringen nodig: omlegging rond 's-Hertogenbosch en vergroting en modernisering van drie sluizen met te kleine afmetingen tussen Veghel en Helmond. Het Rijk neemt binnenkort een besluit over deze investeringen. De verwachting van Oost-Brabantse betrokkenen is dat het Rijk 291 miljoen euro zal investeren als de regio het restantbedrag van zestig miljoen euro financiert. Het college stelt de gemeenteraad voor om - onder een aantal voorwaarden - drie miljoen euro bij te dragen. Uitvoering van de plannen leidt tot meer logistieke mogelijkheden voor productie- en logistieke bedrijven.
B&W Besluitenlijst 16 november 2004
 
2005

Omlegging Zuid Willemsvaart

Het college geeft in een brief aan een particulier antwoord op de oproep aan de gemeenteraad om het ombouwen van het stadstracé van de Zuid Willemsvaart in overweging te nemen. In de brief geeft het college aan dat het inhoudelijk op dit moment niet op de vragen kan reageren omdat het Rijk de instantie is die hierover beslissingen neemt.
B&W Besluitenlijst 15 maart 2005
 
2006

Omleggen Zuid-Willemsvaart

Het college informeert de raad over het besluit van de minster van Verkeer en Waterstaat en de stand van zaken rond het omleggen van de Zuid-Willemsvaart. Het college heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over de overname van het huidige tracé van het kanaal. De feitelijke realisatie van de omlegging wordt voorzien tussen 2008 en 2014.
B&W Besluitenlijst 23 mei 2006
 
2006

Toekomst Zuid Willemsvaart

Omdat over een aantal jaren de omlegging van de Zuid Willemsvaart plaatsvindt, is de vraag aan de orde wat de toekomst zal zijn voor het huidige, historische, binnenstedelijke tracé van het kanaal. Het college informeert de raad over het plan om het publiek hierover te raadplegen. In 2007 wil het college het publiek stimuleren ideeën en voorstellen aan te dragen.
B&W Besluitenlijst 7 november 2006
 
2007

Overeenkomst omlegging kanaal

Het college informeert de raad over de overeenkomst die de gemeente aangaat met het rijk, provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en de gemeente Sint-Michielsgestel over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. In de overeenkomst zijn drie voorwaarden voor de omlegging vastgelegd: overname traverse, realiseren ecologie en natte bedrijvigheid. Ook zegt de gemeente toe bij te dragen in de ontsluitingskosten voor Avenue 2 die nu onderdeel uitmaken van de werkzaamheden in het kader van de omlegging.
B&W Besluitenlijst 6 november 2007
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 4, 20, 70, 193, 214, 218, 219; II. 279, 287, 309, 317, 318, 321, 362, 374

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 151, 152

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 45, 54, 109, 128, 143, 175, 189, 192, 194, 196, 206, 207, 208, 220, 222, 230

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 85

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXX

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 161, 163, 164, 171, 173, 177, 182, 187, 189, 190, 192, 268, 303, 318, 393, 400

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 33, 67

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 147, 220

n: vermelding in een voetnoot